Gujarat DPHARM Admission 2023

Gujarat DPHARM Admission 2023:-ગુજરાતમાં દર વર્ષે ACPC એટલે કે એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ ગુજરાત દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન માટેની જાહેરાત કરવામાં આવે છે જો તમે DPHARM મા પ્રવેશ લેવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો આ પેજમાં ગુજરાતમાં Gujarat DPHARM Admission 2023 માટેની સંપૂર્ણ માહિતી મળશે ગુજરાતમાં DPHARM માં પ્રવેશ લેવા માટે જે પણ મહત્વની વાતો છે તેમની સંપૂર્ણ માહિતી તમને અહીંયા મળશે પ્રવેશ માટેની જાહેરાત દર વર્ષે ધોરણ 12 ના અને GUJCET/NEET/JEE ના પરિણામ પછી કરવામાં આવે છે Gujarat DPHARM Admission 2023 પ્રવેશ ગુજરાત માટેની જાણવા લાયક માહિતી જેવી કે કોલેજની માહિતી,રજીસ્ટ્રેશન ફીસ,રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા,જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ,કોલેજની ફીસ, એની સંપૂર્ણ માહિતી આ આર્ટિકલમાં મળશે

Gujarat DPHARM Admission 2023

 

Gujarat DPHARM Admission 2023:-ACPC Gujarat  Application Form,Admission Form,Eligibility,fees

ગુજરાત DPHARM ફાર્મસી એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ ગુજરાત ACPC દ્વારા દર વર્ષે ધોરણ 12 ના અને GUJCET/NEET/JEE પરિણામ પછી બહાર પાડવામાં આવે છે પ્રવેશ લેવા માટે વિધાર્થીએ રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજીયાત છે જેની મહિતી આપણે હવે વિગતવાર માહિતી જોઈએ

 

 

Gujarat DPHARM Admission 2023

Gujarat DPHARM Admission Overview 2023

પ્રવેશ માટેના કોર્સનું નામ

DIPLOMA PHARMACY

પ્રવેશ કમિટી

એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ ગુજરાત ACPC

પ્રવેશ માટેની ખાસ લાયકાત

જે વર્ષ પ્રવેશ લેતા હોય એ વર્ષ ની ધોરણ 12 પરીક્ષા અને GUJCET/NEET/JEE પાસ થયેલા હોવા જોઈએ

વેબસાઈટ નું નામ

ACPC

Gujarat Degree Pharmacy Admission 2023

Gujarat DPHARM Admission2023:-Key Dates

Gujarat Pharmacy Admission 2023

તારીખ

પ્રવેશ માટેની જાહેરાત

To be informed

રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ

To be informed

રજીસ્ટ્રેશન સમાપ્ત

To be informed

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન

અને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ

To be informed

મેંરીટ લિસ્ટ

To be informed

મોક રાઉન્ડ

To be informed

પ્રથમ રાઉન્ડ

To be informed

ફીસ પેમેન્ટ(Bank)

To be informed

કોલેજ રિપોર્ટિંગ

To be informed

Gujarat DPHARM Admission 2023

Gujarat DPHARM Admission 2023 :-Eligibility Criteria

 • અરજદાર ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ

 • અરજદાર ધોરણ 10,અને ધોરણ 12 Gujarat Board/ CBSE/ ICSE/ NIOS/ IB માંથી પાસ થયા હોવા જોઈએ

 • અરજદાર ધોરણ 12મુ પાસ થયેલા હોવા જોઈએ 3

 • જે વર્ષ પ્રવેશ લેતા હોય એ વર્ષ ની ધોરણ 12 પરીક્ષા અને GUJCET/NEET/JEE પાસ થયેલા હોવા જોઈએ

 

ACPC Gujarat  Eligibility Criteria

Gujarat DPHARM Admission 2023

General(Ews)

    Class 12 pass With PCB/M &  GUJCET/NEET/JEE  Pass

OBC

    Class 12 pass With PCB/M &  GUJCET/NEET/JEE  Pass

SC,ST

    Class 12 pass With PCB/M &  GUJCET/NEET/JEE  Pass

Gujarat DPHARM Admission 2023

Gujarat DPHARM Application Form 2023

ગુજરાતમાં DPHARM કોર્સ મા પ્રવેશ લેવા માટે ACPC દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન માટેની જહેરાત બહાર પાડવામાં આવશે રજીસ્ટેશન કર્યા વગર પ્રવેશ મળશે નહીં એટલે રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયા છે જેની સંપૂર્ણ માહિતી એની ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ACPC Admission 2023 મુકવામાં આવે છે અરજદાર દ્વારા Website ચેક કરતા રહેવું

 

Gujarat DPHARM Admission 2023:Councelling

Degree Pharmacy ACPC Important Document

 • ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ

 • 10માં ધોરણની (SSC) માર્કશીટ

 • 12માં ધોરણની (HSC )માર્કશીટ

 • GUJCET/NEET/JEE માર્કશીટ નકલ

 • જન્મ સ્થળ અને જન્મ તારીખ અને ભારતીય નાગરિકતા દર્શાવતો દસ્તાવેજ – કોઈપણ (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર/ જન્મ પ્રમાણપત્ર/ ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ (જેમાં અરજદારનું જનમસથળ બતાવતું હોય/ પાસપોર્ટ)

 • ગુજરાતની બહાર જન્મેલા ઉમેદવારો માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અપાતું ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર

 • વિકલાંગ વ્યક્તિ (PwD) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ અપંગતાનું પ્રમાણપત્ર

 • DEFENCE કર્મચારીઓના સંતાનો માટે-ગુજરાત સરકાર દ્વારા અધિકૃત જારી કરાયેલ સંરક્ષણ કર્મચારીઓનું ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર અને સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ બોનાફાઇડ પ્રમાણપત્ર

 • ફક્ત EWS માટે વેલીડ જાતિનું પ્રમાણપત્ર

 • ફક્ત OBC માટે વેલીડ જાતિનું પ્રમાણપત્ર

 • ફક્ત OBC માટે નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર

 • ફક્ત SC-ST માટે વેલીડ જાતિનું પ્રમાણપત્રપત્ર

 

Gujarat DPHARM Admission 2023

Gujarat DPHARM ACPC Applicatin Fees:-2023

Categories

Fees

Unreserved (EWS)

Start Soon

OBC

Start Soon

SC-ST

Start Soon

Gujarat DPHARM Admission 2023

Gujarat DPHARM Councelling Process 2023

 • પ્રથમ અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે

 • રજીસ્ટ્રેશન ની પ્રોસેસ પૂર્ણ થયા બાદ મેરીટ લિસ્ટ જાહેર કરવાં આવશે

 • મેરીટ લિસ્ટ માં પોતાનું નામ.ટકાવારી વગેરે ચેક કરી શકો છો

 • ત્યારબાદ ઓનલાઇન કોલેજ પસઁદગી કરી શકો છો

 • કોલેજ પસઁદગી કર્યા બાદ રાઉન્ડ મુજબ પરિણામ બહાર પાડવામાં આવશે

 • કોલેજ પસઁદ હોય તો પ્રવેશ કન્ફ્રર્મ કરી શકો છો

 

Gujarat DPHARM Admission 2023

Gujarat DPHARM Admission 2023:-Participating College List

INSTITUTE Name

Fees for AY 2019(In Rs.)

Boys

Girls

GOVERNMENT DIPLOMA PHARMACY INSTITUTE

B K Mody Government Pharmacy College Polytechnic Campus, Near Aji Dam, Bhavnagar Road Rajkot

1100

0

GIA DIPLOMA PHARMACY INSTITUTE

A. R. College of Pharmacy & G. H. Patel Institute of Pharmacy (Constituent college of CVM University) Post Box No 19, Mota Bazar, Vallabh Vidyanagar, Anand

1100

0

Dr. Dayaram Patel Pharmacy College Sardar Baug, Bardoli – 394 601, Dist. Surat

1100

0

L. M. College Of Pharmacy Navrangpura, Ahmedabad

1100

0

M N College Of Pharmacy Shri B D Rao College Campus, Bethak Road, Khambhat

1100

0

Shantilal Shah Pharmacy College M.K.Bhavnagar University, Sardar Vallbhbhai Patel Campus, Gaurishanker Lake Road, Bhavnagar

1100

0

Shri B. M. Shah College of Pharmacy College Campus, Dhansura Road, Modasa

1100

0

Tolani Institute of Pharmacy Opp. Hotel Mid Town,Nursary plot,Adipur (Kachchh)

1100

0

Gujarat DPHARM Admission 2023

How To Apply Gujarat DPHARM Admission 2023?

 1. સૌ પ્રથમ ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટની મુલાકાત લેવાની રહેશે

 2. અરજી કરવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો

 3. Gujarat ACPC Admission માટે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ માં સામાન્ય માહિતી,પર્સનલ માહિતી અને શેક્ષણિક માહિતી ભરવાની રહેશે

 4. જરૂરી ફરજીયાત ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે

 5. તમામ જરૂરી વિગતો ભર્યા પછી ફોર્મ સબમિટ કરવાનું રહેશે અને 2-3 પ્રિન્ટ લઇ પોતાની પાસે સાચવી રાખવી

 

Gujarat DPHARM Admission 2023:Application Form,Registration Dates,Round Councelling.Best Colleges

મેરિટલિસ્ટ માં સમાવેશ નહિ કરવાના કારણો

નીચે આપેલા કારણોસર તમારું નામ લાયક યાદીમાં આવશે નહી

 • શેક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ 12 માં ઓછા ગુણ હોય.

 • જે વર્ષ પ્રવેશ લેતા હોય એ વર્ષ ની ધોરણ 12 પરીક્ષા અને GUJCET/NEET/JEE પાસ થયેલા હોવા જોઈએ

 • આ ઉપરાંત પ્રવેશ કમિટી તરફથી અયોગ્ય ગણવામાં આવે

 

Gujarat DPHARM Admission 2023

Process For DPHARM Admission Gujarat In 2023

ACPC Admission Important Topics:-

 • તમારો ID પાસવર્ડ USER ID,સાચવીને રાખવું અજાણ્યા લોકોને આપવું નહીં

 • રજીસ્ટ્રેશન કર્યા પછી મળેલો USER ID સેવ કરીને રાખવો

 • પ્રવેશ પ્રક્રિયાને લગતા તમામ SMS કમિટી તરફથી મોકલવામા આવશે એના માટે જે સક્રિય હોય એવા રજીસ્ટ્રેશન સમયે બે મોબાઇલ નંબર આપવા (એક વિધાર્થીનો ચાલુ મોબાઈલ નંબર અને બીજી વાલીનો આપવો )

 • મહત્વની સૂચનાઓ અને અપડે્સ માટે વેબસાઇટની વારંવાર મુલાકાત લેતા રહો

 • પ્રવેશ મળ્યા પછી રિપોર્ટિંગ સમયે હેલ્પ સેન્ટર પર તમામ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે પ્રમાણપત્ર જમા કરવું ફરજિયાત છે

 

Gujarat DPHARM Admission 2023

Important Link

 

Official Website

Click Here

Registration Page

Click Here

Login Page

Click Here

 

Gujarat DPHARM Admission 2023:-FAQ

પ્રશ્ન:-ગુજરાતમાં ફાર્મસી કોર્સ પ્રવેશ માટેની જાહેરાત ક્યારે બહાર પાડવામાં આવે છે?

જવાબ:-દર વર્ષે ધોરણ 12 ના અને GUJCET/NEET/JEE ના પરિણામ પછી કરવામાં આવે છે

 

પ્રશ્ન:- ફાર્મસી કોર્સ પ્રવેશ માટે ઑફલાઇન અરજી કરી શકાય છે?

જવાબ:-ના

 

પ્રશ્ન:-ગુજરાતમાં ફાર્મસી કોર્સ માં પ્રવેશ કઈ રીતે મેળવી શકું?

જવાબ:-જો તમ ચાલુ વર્ષ ધોરણ 12 GUJCET/NEET/JEE ની પરીક્ષા પાસ કરી હોય તો ગુજરાત ફાર્મસી કોર્સ પ્રવેશ માટે ફોર્મ ભરી શકો છો

 

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Leave a Comment